نام فایل

تاریخ بارگذاری

لینک دانلود

راهنمای درب بازکن پارکینگی Faraz (4S - 4P - 5P - 6S - 4N)

12 بهمن 1401

راهنمای نصب راهبند ۶متری تلسکوپی- راهبند ۱۸۰ درجه- راهبند ۹۰درجه- راهبند فنسی یک طرفه - راهبند فنسی دو طرفه

7 آذر 1401

راهنمای استفاده از فتوسل فلاشر دار

7 آذر 1401

سیم بندی مرکز کنترل در دو لنگه Q70-1A

7 آذر 1401

راهنمای نصب و راه اندازی درب بازکن پارکینگی زیرسقفی LIBRA Plus

24 مهر 1401

راهنمای استفاده از خلاص کن 4N

24 مهر 1401

راهنمای سلکتور SGD80

24 مهر 1401

سیم بندی مرکز کنترل ریلی Q70-1SA

24 مهر 1401

راهنمای استفاده از ریموت مرکز پروتکو

24 مهر 1401

دفترچه راهنمای مرکز سه رله صنعتی CL-120A-200

24 مهر 1401

راهنمای مرکز تک رله CL-140A

24 مهر 1401

راهنمای مرکز کنترل کرکره فول آپشن CL-240A

24 مهر 1401

کیت درب شیشه ای MILENIUM

24 مهر 1401

راهنمای مرکز دو لنگه Q24-24V

24 مهر 1401

دفترچه راهنمای مرکز Q57

24 مهر 1401

راهنمای مرکز دو لنگه Q80A

24 مهر 1401

راهنمای SIM Park101

24 مهر 1401

راهنمای مرکز کنترل دولنگه Q701A

24 مهر 1401

راهنمای نصب ریل 1200-2000

24 مهر 1401

راهنمای نصب فتوسل جدیدپروتکو مدل RF40

24 مهر 1401

راهنمای سیم بندی مرکز کنترل تک لنگه Q70-S12

24 مهر 1401

راهنمای نصب راهبند سیماران مدل ۵ متری فلاشردار Faraz

24 مهر 1401

راهنمای نصب و راه اندازی دربازکن های ریلی سیماران Faraz 800-1200-1500-2000-P5-P8-P15

24 مهر 1401