دوربین مدار بسته

بخشی از پروژه های انجام شده دوربین های مداربسته

دوربین های تحت شبکه و HD
 • صنایع غذایی سمیه سیستم ‌دوربین مدار بسته
 • شرکت sun rise dubai امارات سیستم کنترل تردد و دوربین مدار بسته
 • مجتمع ویلایی ارام‌ صفادشت سیستم دوربین مدار بسته
 • شرکت تولید روسری الوان شهرک صنعتی صفادشت سیستم دوربین مداربسته
 • جایگاه بنزین بهتا شهریار دوربین مدار بسته
 • جایگاه بنزین پاسارگاد اندیشه دوربین مدار بسته
 • جایگاه سه منظوره بنزین گاز و گازوییل امیر کبیر شهریار دوربین مدار بسته
 • جایگاه CNG پاسارگاد اندیشه دوربین مدار بسته
 • جایگاه بنزین هشتم اندیشه دوربین مدار بسته
 • جایگاه بنزین آسمان شهریار دوربین مدار بسته
 • جایگاه بنزین و CNG افق فاز ۳ اندیشه دوربین مدار بسته
 • کارخانه تولید رنگ ملیکا سیستم دوربین و دزدگیر
 • کارخانه ساخت سرد خانه های صنعتی smart cool دوربین مدار بسته و کنترل تردد
 • سیستم انتن مرکزی بیمارستان ملارد
 • سیستم کنترل تردد و دوربین مدار بسته فرمانداری ملارد
 • سیستم کنترل تردد شهرداری ملارد