نام فایل

تاریخ بارگذاری

لینک دانلود

فایل نصب نرم افزار کنترل تردد (KPN163K-FPN173K-FPN23K)

1 خرداد 1401

آپدیت نرم افزار کنترل تردد ورژن 2-1

1 خرداد 1401

آپدیت نرم افزار کنترل تردد ورژن 2-2

1 خرداد 1401

راهنمای نصب SQL Server

1 خرداد 1401

راهنمای انتقال اطلاعات پرسنل به دستگاه

1 خرداد 1401

راهنمای گزارش تردد

1 خرداد 1401

راهنمای رجیستر کردن SDK(1)

1 خرداد 1401

راهنمای تنظیمات شبکه

1 خرداد 1401

راهنمای تعریف شیفت کاری

1 خرداد 1401

راهنمای تعریف دستگاه

1 خرداد 1401

راهنمای تعریف تقویم کاری

1 خرداد 1401

راهنمای تعریف پرسنل دسته ای

1 خرداد 1401

راهنمای تعریف پرسنل تکی

1 خرداد 1401

راهنمای انتساب تقویم کاری به اشخاص

1 خرداد 1401

راهنمای فارسی نرم افزار کنترل تردد ورژن 1-2

1 خرداد 1401

راهنمای سیم بندی آنتن برد بلند Simpark101

1 خرداد 1401