نام فایل

تاریخ بارگذاری

لینک دانلود

طریقه عملکرد فیس پنل-اکسس کنترل پروژه ای شرکت سیماران مدل SM-IPS27MFP

11 خرداد 1402

معرفی فیس پنل-اکسس کنترل پروژه ای شرکت سیماران مدل SM-IPS27MFP

10 خرداد 1402

نمونه تصاویر دوربین تحت شبکه اسپید دام سیماران مدل SM-IPTZ-8MP-25X-MWSFR

30 اردیبهشت 1402

نمونه تصاویر دوربین SM-IPTZ-4MP-4X-MSFR

24 اردیبهشت 1402

نحوه فعال سازی Smart Tracking در دوربین IPTZ-4MP-37X سیماران

24 اردیبهشت 1402

معرفی قابلیت Active Deterrence در دوربین های مینی اسپید دام سیماران

20 اردیبهشت 1402

معرفی دوربین مینی اسپید دام سیماران مدل SM-IPTZ-4MP-4X-MSFR

20 اردیبهشت 1402

نحوه فعال سازی Preset و Cruise در دوربین IPTZ-4MP-37X سیماران

16 اردیبهشت 1402

نحوه فعال سازی Smart Tracking در دوربین IPTZ-4MP-37X سیماران

16 اردیبهشت 1402

معرفی دوربین تحت شبکه پروژه ای سیماران مدل SM-IPTZ-4MP-37X-HWSFR

14 اردیبهشت 1402